​​​​​Malama Me Ke Aloha

Aloha!

Hui O Hawaii of San Diego

P.O. Box 1668

​Spring Valley, CA 91979

EIN: 95-6280021

(619) 466-2948